งานส่งเสริมการท่องเที่ยว “1 วัน ได้เที่ยว 3 งาน” วันสุดท้าย ปชช. เข้าร่วมงานคึกคัก

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 ม.ค. 63 นายปราการ ขันปัญญา ปลัด ทม.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (รักษาการแทนนายก ทต.) เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 17-19 ม.ค. 63 เป็นต้นมา ทาง ทม.ต้นเปา พร้อมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ผู้คนต่างจังหวัด อำเภอ ในท้องถิ่นและใกล้เคียง เที่ยวงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “1 วัน ได้เที่ยว 3 งาน” ส่วนงานมี 3 งาน เช่น งานเทศกาลร่มบ่อสร้าง งานการจัดงานเทศกาลร่มกระดาษสา งานการจัดงานเทศกาลร่มโคมบ้านหนองโค้ง และงานเทศกาลกระดาษสาบ้านต้นเปา ซึ่งเป็นหมู่บ้านติดกันไปมาสะดวก โดยจะใช้รถรางบริการนำนักท่องเที่ยว ท่านใดอยากไปเที่ยวหมู่บ้านที่กล่าวมา คือ ทุกปีจะเปิดงานดังกล่าวคนละวัน แต่ละเดือนกัน โดยปีนี้จัดครั้งเดียวพร้อมกันทุกงาน  

ส่วนในวันนี้ ในงานมีขบวนปั่นรถจีบกางจ้อง สาวงามที่เข้าประกวดธิดาร่มบ้านสร้างกางจ้อง และหนุ่มแต่งชุดเมืองล้านนา และตามถนนสายบ้านบ่อสร้างตามเทวีต่าง ๆ มีการประกวดการทำร่ม พัด กระดาษสา การแสดงประเพณีล้านนา และคืนสุดท้ายมีการประกวดธิดาร่มประจำปี ปีนี้มี 30 สาวงามประกวดกัน

ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใน ต.ต้นเปาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น  เป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งของงานหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ ทั้งงานทอผ้า งานแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้ งานจักสาน งานศิลปะกระดาษสา งานโคมและงานร่มบ่อสร้างเป็นต้น ถือเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน ต.ต้นเปา เป็นอาชีพหลักของราษฎรในห้องถิ่น ที่ประกอบอาชีพด้านนี้มาช้านาน และหมู่บ้านบ่อสร้าง ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขต ทม.ต้นเปา มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมทั่วโลก ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ 

ปัจจุบันหลายแห่งในพื้นที่ ต.ต้นเปา ประสบกับสภาวะเศรษฐกิจซบเซา การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นักท่องเที่ยวน้อย ส่งผลให้อาชีพการทำหัตถกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เริ่มลดลง ร้านได้ปิดตัวลงเรื่อย ๆ จากปัญหาดังกล่าว ทม.ต้นเปา จึงได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองต้นเปา ประจำปีงบประมาณ 63 ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม และศิลปะหัตถกรรมให้คงอยู่สืบไป จึงกำหนดจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองต้นเปา มีข่าวรายงานว่า บรรยากาศเป็นไปอย่างตระการตา มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ มาชมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมากเป็นพิเศษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!