ผอ.รร.เวียงแหงวิทยาคม รับรางวัล Super Leader และครู รับรางวัล Super Teacher

วันที่ 18 มกราคม 2563 นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม และนางสหนันท์ ปัญญา หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ เข้ารับรางวัล Super Leader และ Super Teacher ระดับ 1 (รุ่นที่ 4) ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 นอกจากนี้ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ตลาดนัดองค์ความรู้หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น