เดินวิ่งเพื่อกุศล “81 ปี วิ่งเพื่อราชมงคล” มีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 2, 000 คน

วันที่ 18 มกราคม 2563 ที่ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อกุศล “81 ปี วิ่งเพื่อราชมงคลตาก (Run for RMUTL Tak 2020)” ซึ่งไดัรับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก พร้อมด้วย พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก หัวหน้าส่วนราชการและนักวิ่งเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการแข่งขัน ประมาณ 2,000 คน สำหรับระยะทางการวิ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ประเภท Fancy Run: 2.5 กิโลเมตร
2. ประเภท Fun Run: 5 กิโลเมตร
3. ประเภท Mini Marathon: 10.5 กิโลเมตร
และ 4. ประเภท Half Marathon: 21 กิโลเมตร

ซึ่งนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1-3 ในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลในทุกกลุ่มอายุ รวม 114 รางวัล สำหรับเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก, เป็นทุนในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของนักศึกษา, นำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, เป็นทุนสนับสนุนทหารผ่านศึกและกองหนุนจังหวัดตาก และสนับสนุนการดำเนินกิจการของสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น