เทศบาลนครแม่สอด พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

วันที่ 17 มกราคม 2563 พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ และคณะ ประกอบด้วย พลอากาศเอก จิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์ พลโท พิบูลย์ วิเชียรวรรณ นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย และพันเอก ศิขรัชฐ์ เอมโกษา ประชุมร่วมกับจังหวัดตาก โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และเทศบาลนครแม่สอด โดยนายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หลังจากที่ได้ประชุมร่วมกัน จังหวัดตากและเทศบาลนครแม่สอดมีความยินดีและมีความพร้อมในการรับเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพราะเป็นรายการที่มีความสำคัญเป็นการชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 ถ้วยพร้อมกัน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ซึ่งรองผู้ว่าฯ กล่าวขอบคุณที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ให้ความสำคัญกับจังหวัดตากและเทศบาลนครแม่สอด และเมื่อถึงเวลานั้นก็จะรับเป็นเจ้าภาพและใช้ศักยภาพที่มีอยู่จัดให้ดีที่สุด

ด้านพลตรีอินทรัตน์ กล่าวว่าเทศบาลแม่สอดมีศักยภาพและมีความพร้อมที่สามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งในระด้บเอเชียได้เป็นอย่างดี เพราะมีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม และไม่ไกลมาก อนึ่งเทศบาลนครแม่สอดเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 ในครั้งนั้น ประสบความสำเร็จและได้รับคำชมเชยเป็นอย่างมากเป็นต้นแบบของการจัดในครั้งต่อ ๆ มา

การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระดับประชาชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น