เทศบาลเชียงใหม่ แจ้งปิดถนนโดยรอบกาดหลวง เพื่อล้างทำความสะอาด วันที่ 21 ม.ค. นี้ เวลา 08.00-10.00 น.

ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการทำความสะอาดล้างถนน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 โดยจะทำการทำความสะอาดล้างถนนช้างม่อย ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถนนวิชยานนท์ ถนนไปรษณีย์ ถนนท่าแพ และถนนข่วงเมรุ ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00-10.00 น. และจะมีการปิดถนนข่วงเมรุ ถนนช้างม่อย (ตั้งแต่ซุ้มประตูตลาดวโรรส-ริมแม่น้ำปิง) ถนนวิชยานนท์ และถนนไปรษณีย์ (ตั้งแต่เชิงสะพานนครพิงค์-จวนผู้ว่าราชการ) เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ในห้วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้รถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

เทศบาลนครเชียงใหม่จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ตลอดจนผู้ค้าที่ขายของบริเวณถนนสายข้างต้น โปรดเก็บสิ่งของ สินค้า และวัสดุต่าง ๆ ออกจากแนวถนนก่อนห้วงเวลาที่จะมีการทำความสะอาดถนน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!