ผบ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. ตรวจความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์

เมื่อ 16 ม.ค. 63 เวลา 13.30 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ยุธิส พันธ์ทวี ผบ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการตรวจความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องจากประเทศไทยกำลังเริ่มประสบกับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ฝนทิ้งช่วง และยังพบว่ามีปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนต่าง ๆ ทั่วประเทศมีปริมาณน้อย/ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ณ บก.นพค.35 สนภ.3 นทพ. บ.เหล่าเจริญเมือง ม.12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น