โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง! ทางหลวงเชียงใหม่ ทําการซ่อมฝาตะแกรงเหล็ก หน้ากาดสามแยกสันทราย ใช้เวลา 1 เดือน

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ให้ผู้ใช้เส้นทางทราบ ด้วยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะทําการปรับปรุง ฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักในผิวจราจร ของทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่-เชียงราย บริเวณด้านหน้าตลาดสามแยก จํานวน 10 จุด โดยต้องปิดช่องจราจรด้านซ้าย (ติดกับทางเท้า) เพื่อทําการก่อสร้างปรับปรุงให้มีความราบเรียบ และอยู่ในระดับเสมอผิวจราจร ซึ่งจะทําให้ช่องทางด้านซ้ายมีความสะดวก ต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยมีความจําเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราว ในระหว่างทําการก่อสร้าง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!