โครงการ “ประสานใจให้วัยอ่านเขียน สู่โรงเรียนรัปปาปอร์ต” อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ม.ค. 63 ที่โรงเรียนรัปปาปอร์ต บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ 8 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จัดโครงการโดยกลุ่มต้นตาล นำโดยนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ พร้อม หน.ส่วนราชการ กำนัน ผญบ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลเป็นป่าไม้ภูเขาสูง ได้มอบผ้าห่มเสื่อกันหนาว อุปกรณ์การเรียนรู้การสอน อุปกรณ์การกีฬา และอีกมากมายแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนดังกล่าว

ทางนายชัยณรงค์ นายอำเภอสะเมิง เชียงใหม่ ได้กล่าวประวัติย่อของโรงเรียนแห่งนี้ เมื่อปี 2518 มิสเตอร์ รัปปาปอร์ต สัญชาติฝรั่งเศสได้ทุนเกล้าถวายเงิน โดยพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีฯ และต่อมาเมื่อปี 2520 ทางสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีฯ ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดป้ายและทรงพระราชทานนามว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน รัปปาปอร์ต” สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมกัน 129 คน รวมกันทั้งชายหญิง ส่วนใหญ่ประชาชนเป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ม้ง มีครูสอนให้ความรู้ 7 คน

ส่วนปัญหาที่พบขาดความรู้เทคโนโลยี ขาดแคนเครื่องอุปโภค ปัญหาความยากจน ปัญหาทางด้านสาธารสุข ปัญหาการวางแผนครอบครัว ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนสอนและการกีฬา ขาดแหล่งความรู้ เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียน อาทิเช่น หนังสืออ่านนอนเวลาเรียน วัตถุประสงค์โครงการ มอบผ้าห่มเสื้อกันหนาวเพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ให้เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส อุปกรณ์สื่อการสอน อุปกรณ์กีฬา เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตของขนเผ่า ตลอดสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริจาคและนักเรียน เพื่อสำนึกในการช่วยเหลือ พื้นของโรงเรียนตั้งโรงเรียนอยู่ในเขตสูง ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน หน้าฝนตกชุก จะอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี ประชาชนส่วนมากทำการเกษตร ทางอำเภอจะได้ทำการช่วยเหลือต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!