สร้างกุศล สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโน” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ (ป้าอ้วนดอยคำ) พร้อมครอบครัวมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโน” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!