สาวงาม จาก มร.ชม. ชนะประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 23.30 น. คืนที่ 19 ม.ค. 63 ที่ เวทีชั่วคราวประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง หรือธิดาบ่อสร้างกางจ้อง ภายในโรงเรียนบ้านบ่อสร้าง “บ้านบ่อสร้าง” ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีสาวงามเข้าประกาดธิดาร่มบ่อสร้าง 30 สาวงาม คณะกรรมการคัดเหลือ 10 และ 5 สาวงาม  

ต่อมาทาง นายสราวุฒิ วรพงษ์ นาย อ.สันกำแพง พร้อมด้วย นางอาภาภรณ์ วรพงษ์ นายกกิ่งกาชาด อ.สันกำแพง สวมมงกุฎและสายสะพาย พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ให้แก่ธิดาร่มบ่อสร้าง ประจำปี 2563 แก่ น.ส.ภัทรวดี กอบแดง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่วนรองอันดับ 1 น.ส.นามิตา แก้วใหม่ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองอันดับ 2 น.ส.ภัสสร บุษดี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองอันดับ 3 น.ส.ศิรดา โลบลูโย่ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองอันดับ 4 น.ส.อสมาภรณ์ ปัญญาฟู จากโรงเรียนสันทรายวิทยาคม โดยรองธิดาร่มบ่อสร้างได้รับเงินรางวัล 10,000 -8,000 -6,000 และ 4,000 บาท ตามลำดับ

ทางด้าน นายปราการ ขันปัญญา ปลัด ทม.ต้นเปา (รักษาการแทนนายก ทม.ต้นเปา) ซึ่งเป็นแม่งาน ได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใน ต.ต้นเปา ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น เป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งของงานหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ ทั้งงานทอผ้า งานแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้ งานจักสาน งานศิลปะกระดาษสา งานโคมและงานร่มบ่อสร้าง เป็นต้น ถือเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน ต.ต้นเปา เป็นอาชีพหลักของราษฎรในท้องถิ่น ที่ประกอบอาชีพด้านนี้มาช้านาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!