สพป.ชม.2 เขตต้นแบบฝึกประสบการณ์ ศน.ใหม่

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศ ผู้มาฝึกประสบการณ์การนิเทศ โดยสพป.เชียงใหม่เขต 2 รับหน้าที่เป็นเขตต้นแบบฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 2 จำนวน 12 คน ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น