ทน.เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 18”

เมื่อวานนี้ 20 มกราคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไชน่าทาวน์ เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 พร้อมด้วย นายชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์ ประธานชุมชนตรอกเล่าโจ้ว นางภัคนันท์  วินิจชัย ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ พ.ต.ท. ศุภชัย จันทรา รองผู้กำกับการ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว ณ ศาลเจ้ากวนอู (ถนนข่วงเมรุ ตรอกเล่าโจ้ว) จังหวังเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ชุมชนตรอกเล่าโจ้ว กลุ่มพ่อค้า สมาคม ชมรม และมูลนิธิชาวไทยเชื้อสายจีนใน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัด “งานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 18”  ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 นี้

เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ ตามปฏิทินจีน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม 2563 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เห็นถึงความสำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน โดยเฉพาะชุมชนตรอกเหล่าโจ้วที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ และประกอบอาชีพกันมายาวนานอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้มีการกำหนดการจัดงาน เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ เป็นประจำทุกปี การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน และเป็นการแลกเปลี่ยน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจีน และเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.39 น. พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนจากประเทศจีน (มองโกเลียใน) เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนการแสดง โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมภายในงาน การจัดมหกรรมอาหารจากร้านอาหารต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ การออกร้านจากสมาคมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ การจำหน่ายสินค้าของชุมชนตรอกเหล่าโจ้ว ตลาดต้นลำไย ตลาดวโรรส อาหารพื้นเมือง การแข่งขันหมากฮอส การจัดนิทรรศการต่าง ๆ และกิจกรรมการเขียนอักษรจีน

กิจกรรมการแสดง เริ่มกิจกรรมบนเวทีตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 00.00 น. ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน สนับสนุนคณะนักแสดงจากเขตปกครองตนเองมองโกเลีย นำนักแสดงถึง 28 คน มาแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ชุดใหญ่การแสดงของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ การประกวดหนูน้อย ตี๋ หมวย สวย เก่ง ประจำปี 2563 ในวันที่ 25 มกราคม 2563 และการประกวดมิสเชียงใหม่ไชน่าทาวน์ 2020 ในวันที่ 26 มกราคม 2563 และการแสดง เชิดสิงโต สิงโตกระโดดเสาดอกเหมย และมังกรพ่นไฟ ทุกค่ำคืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น