โครงการเล็ก ๆ เพื่อเด็ก ๆ บนดอย ปี 2 ที่ ศูนย์พัฒน์เด็กเล็กบ้านนอแล อ.ฝาง

วันที่19 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. โครงการเล็ก ๆ เพื่อเด็ก ๆ บนดอย (สาขา 2) ปีที่ 2 นำโดย พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร, ดร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง, ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ มจร.วข.ชม พร้อมคณะ และทหารฐานปฏิบัติการชายแดนบ้านนอแล ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน “ศูนย์พัฒน์เด็กเล็กบ้านนอแล” อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จำนวนเด็ก 100 คน และชาวบ้านนอแล ประกอบด้วยเมนู ลูกชิ้นทอด ไส้กรอก เฟรนซ์ฟรายส์ ขนม อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และอื่น ๆ ให้กับเด็ก ๆ ชาวบ้าน ณ ศูนย์พัฒน์เด็กเล็กบ้านนอแล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น