รร.ดวงตะวัน ต้อนรับตรุษจีนด้วยส้มมงคล แด่เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์

วันที่ 21 มกราคม 2563 อังคณา กางพรม ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด และรุจิรา เนียมเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน ด้วยการนำส้มมงคลเบิกฤกษ์เสริมความเฮง มอบให้ นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ ณ สำนักงานเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์แห่งใหม่ ถนนมหิดล

ร่วมแสดงความคิดเห็น