ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ศึกษาดูงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นที่เชียงใหม่

ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ศึกษาดูงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ความก้าวหน้าของนโยบาย การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันนี้ (21 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor David Jernigan จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Dr. Dag Rekve ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เชิงบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการทบทวนและวิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินนโยบาย ด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง ข้อจำกัด โอกาส และปัจจัยคุกคามของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ต่อไปในอนาคต

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่แนวโน้มการดื่มสุราในกลุ่มเยาวชนลดลง และมีจำนวนผู้ที่เกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ลดลง แต่มีสถิติการจับกุมผู้ดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับมากขึ้น เนื่องจากมีการเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ กรมสรรพสามิตได้ทำการยึดใบอนุญาต การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับผู้ที่จำหน่ายในพื้นที่ใกล้กับสถานศึกษา กว่า 100 ราย ในช่วงที่ผ่านมา

ช่วงบ่าย คณะศึกษาดูงานฯ ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสวนปรุง เพื่อเยี่ยมชมการคัดกรอง และบำบัดผู้มีปัญหาการดื่มสุราของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการบำบัดผู้ป่วยที่ติดแอลกอฮอล์ โดยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการใช้ยา การทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อบำบัด และทางโรงพยาบาลได้มีการติดตามผลการบำบัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่งคณะศึกษาดูงานพอใจกับผลการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ และการดำเนินการบำบัดของโรงพยาบาลสวนปรุง โดยจะนำไปปรับใช้เป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น ๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างของเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีกฎหมายท้องถิ่นในการควบคุมดูแลในพื้นที่ นอกเหนือจากกฎหมายหลักของประเทศ ทำให้การแก้ไขปัญหาประสบผลสำเร็จ

ร่วมแสดงความคิดเห็น