รอง ผวจ.เชียงราย เปิดโครงการ “English We Like” ปีที่ 12 เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ “English We Like” ปีที่ 12 โดยมี นายปราโมทย์ นพวงค์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และจากโรงเรียนบ้านถ้ำวิทยาคม จำนวนประมาณ 400 คน เข้าร่วมโครงการฯ

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย กล่าวว่าโครงการ“ English We Like” ปีที่ 12 เป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม เป็นการสื่อสาร เทคนิคการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการฯได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย

นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบ สำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนเอง

นายกฤตภัค  สุธนวรกุล  ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า บริษัท ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ  “ English We Like ปีที่ 12 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกม เทคนิคการจำ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมา เป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ GAT

โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะ นอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการจำ GAT – English for Life3. เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการ มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น