เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะ​ เปิดงานนิทรรศการทางวิชาชีพ Archeewa to the Future

​นำเสนอผลงานของแต่ละสาขาวิชา สร้างความรู้ ความเข้าใจการศึกษาต่อด้านสายอาชีพ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2563 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก​ นายณรงค์​ แผ้วพลสง​ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะ​ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาชีพ Archeewa to the Future โดยมี นายสมชัย​ กิจเจริญรุ่งโรจน์​ รองผู้ว่าราชการ จ.ตาก​ กล่าวให้การต้อนรับ​ โดยมี นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตาก​ หัวหน้าส่วนราชการ​ ผู้บริหารสถานศึกษา​ ครู​ อาจารย์​ นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายณรงค์​ แผ้วพลสง​ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะ กล่าวว่า การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา นับเป็นการจัดการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนากำลังคน ซึ่งในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายที่ทุกคน ต้องเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษา​ การพัฒนากำลังคน​ พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน​ จึงนับเป็นก้าวที่สำคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษา จากนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม​

สำหรับการจัดงานนิทรรศการทางวิชาชีพ​ Archeewa to the Future​ เป็นไปตามนโยบายสะพานเชื่อมโยง ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจการศึกษาต่อด้านสายอาชีพ ที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทางเลือกในการเรียนต่อในสายอาชีพ

โดยทางวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้นำผลงานเด่น ๆ ของแต่ละสาขาวิชามานำเสนอ เพื่อเผยแพร่สู่โรงเรียน สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษาให้ทั่วถึง​ ทั้งทางด้านความรู้​และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติ​ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการจัดการเรียนการสอน และสมรรถนะของผู้เรียนอาชีวศึกษา ที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอน​ ที่สามารถแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น