บล.ธนชาต เสนอ ZEAL บริการการลงทุนรูปแบบใหม่ ชูกลยุทธ์ Absolute Return

มุ่งผลตอบแทนเป็นบวกในทุกสภาวะตลาด

บล.ธนชาต เสนอบริการการลงทุนรูปแบบใหม่ ZEAL ชูกลยุทธ์จัดสรรแผนการลงทุนแบบ Absolute Return ตั้งเป้าผลตอบแทนเป็นบวกในทุกสภาวะตลาด พร้อมแก้ปัญหาการลงทุนให้กับนักลงทุน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ-ประสบการณ์สูง

นายอดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2563 นี้ บล.ธนชาต ได้นำเสนอบริการการลงทุนรูปแบบใหม่ ZEAL โดยมีแนวคิดหลัก คือ เน้นการลงทุนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุน มุ่งการสร้างผลตอบแทนให้เป็นบวกในทุกสภาวะตลาด โดยไม่สนว่าตลาดจะขึ้นหรือลง ทุกๆ แผนการลงทุนของ ZEAL ใช้กลยุทธ์นี้ ซึ่งจะแตกต่างจาก Relative Return Strategy ซึ่งอ้างอิงผลตอบแทนกับดัชนีตลาด และ ZEAL มี Flexibility ในการวางแผนการลงทุนได้หลากหลาย และแตกต่างจากกองทุนทั่วไป

“เราเข้าใจนักลงทุนดีว่า ลงทุนแล้วต่างก็คาดหวังผลตอบแทนเสมอ แต่ด้วยภารกิจในชีวิตประจำวันที่ทำให้แต่ละท่านอาจไม่มีเวลาศึกษา หรือรับคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนที่เพียงพอ อีกทั้งภาวะตลาดมีความผันผวนมาก แต่การลงทุนจำเป็นต้องได้รับการดูแล วิเคราะห์ และการตัดสินใจอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที เราจึงออกแบบและพัฒนา ZEAL ซึ่งเป็นบริการการลงทุนรูปแบบใหม่ขึ้นมา โดยมุ่งหวังให้เป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุน เพื่อให้มีชีวิตการลงทุนที่ดีขึ้น โดยใช้ความเชี่ยวชาญของทีมงานของเรา ที่มีประสบการณ์มานานกว่า 25 ปี ทำหน้าที่ดูแล”

ZEAL ใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์และคุณภาพสูง เพื่อคัดสรรสินทรัพย์ที่มาลงทุนอย่างหลากหลาย เลือกลงทุนเฉพาะสินทรัพย์ที่มั่นใจ โดยการทำ one-on-one meeting กับบริษัทจดทะเบียนต่างๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลต้นทาง เพื่อวิเคราะห์แนวลึก ที่จะสร้างความมั่นใจในการเลือกหุ้นหรือสินทรัพย์ในการลงทุน ทำให้การวิเคราะห์สามารถเป็นแนวลึก และติดตามได้อย่างใกล้ชิดได้ในทุกๆ ตัวการลงทุน นอกจากนี้ ZEAL มีความยืดหยุ่นและทางเลือกการลงทุนหลากหลาย สามารถลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนในและต่างประเทศ และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) นโยบาย Absolute Return Strategy นอกจากการตั้งเป้าผลตอบแทนเป็นบวกไม่อิงตลาดแล้ว ยังต้องเน้นการ Protect Downside ในทุกๆ พอร์ตการลงทุน โดยสามารถนำเงินหมุนไปลงในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ หรือเงินสด ในช่วงตลาดขาลงได้อย่างเต็มที่

สำหรับแผนการลงทุนของ ZEAL มี 4 แผนตามผลตอบแทน และความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ ดังนี้ 1) Sustain ผลตอบแทนที่คาดหวัง 3-5% ต่อปี 2) Quality ผลตอบแทนที่คาดหวัง 5-7 % ต่อปี 3) Dynamic ผลตอบแทนที่คาดหวัง 7-9 % ต่อปี และ 4) Target ผลตอบแทนที่คาดหวัง 10+% ต่อปี

“ถึงแม้ ZEAL จะเป็นบริการใหม่ แต่เราใช้ทีมงานขนาดใหญ่ มีนักวิเคราะห์พื้นฐาน นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ นักวิเคราะห์กองทุน นักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิค นักวิเคราะห์ Quantitative และ Data Analysis นักกลยุทธ์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน ทีมวิเคราะห์ธนชาตมีประสบการณ์กว่า 25 ปี และได้รับรางวัลคุณภาพต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา” นายอดิศักดิ์ กล่าว

หากนักลงทุนสนใจ ZEAL สามารถติดต่อเพื่อรับทราบผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยง และเงื่อนไขการลงทุน ได้ที่ ZEAL Team 0-2214-6555 หรือ https://info.thanachartsec.com/zeal

ร่วมแสดงความคิดเห็น