ร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงฯ รับมอบโต๊ะเทเบิลเทนนิส และอุปกรณ์การฝึกซ้อม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รับมอบโต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส จาก นายภาณุพงศ์ ศักดาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิยมพานิช จำกัด สำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ร่วมรับมอบด้วย ณ ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิส โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ร่วมแสดงความคิดเห็น