รร.ฮอดพิทยาคม จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 48 ปี และเปิดบ้านวิชาการ

วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนฮอดพิทยาคม จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 48 ปี และเปิดบ้านวิชาการ ประจำ ปีการศึกษา2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้ นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน และกิจกรรม (กาดหมั้วครัวฮอม) เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โอกาสนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น