เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะ​ เปิดงานนิทรรศการทางวิชาชีพ Archeewa to the Future​ นำเสนอผลงานของแต่ละสาขาวิชา

วันที่ 22 ม.ค. 2563 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก​ นายณรงค์​ แผ้วพลสง​ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะ​ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาชีพ Archeewa to the Future โดยมีนายสมชัย​ กิจเจริญรุ่งโรจน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ กล่าวให้การต้อนรับ​ ร่วมด้วย​นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก​ หัวหน้าส่วราชการ​ ผู้บริหารสถานศึกษา​ ครู​ อาจารย์​ นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายณรงค์​ แผ้วพลสง​ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะ  กล่าวว่า การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษานับเป็นการจัดการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังคนซึ่งในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายที่ทุกคนต้องเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษา​ การพัฒนากำลังคน​ พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน​ จึงนับเป็นก้าวที่สำคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาจากนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม​

สำหรับการจัดงานนิทรรศการทางวิชาชีพ​ Archeewa to the Future​ เป็นไปตามนโยบายสะพานเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจการศึกษาต่อด้านสายอาชีพ ที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทางเลือกในการเรียนต่อในสายอาชีพ โดยทางวิทยาลัยเทคนิคตากได้นำผลงานเด่น ๆ ของแต่ละสาขาวิชามานำเสนอ เพื่อเผยแพร่สู่โรงเรียนสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษาให้ทั่วถึง​ ทั้งทางด้านความรู้​และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติ​ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอน​ ที่สามารถแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น