จ.ตาก จัดพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่บ้านแม่ออกฮู หมู่ 4 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายอภิชาติ เหมือนมนัส เป็นประธาน พิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ 07 ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3103,พัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่ออกฮู ม 4 ตำบลวาเล่ย์ ประกอบพิธีแห่เงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินและแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน ข้าราชการประชาชนร่วมงานกว่า 200 คน

ซึ่งบ้านแม่ออกฮูในอดีตเป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อมาได้มีทางหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ, ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 3103 และชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ 07 ได้เข้ามาปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยเข้ามาในลักษณะองค์กรพี่เลี้ยง มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชนร่วมกับหน่วยงานราชการและผู้นำในพื้นที่ โดยมีการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังยาเสพติดของหมู่บ้านขึ้น และได้ทำความเข้าใจกับราษฎรถึงประโยชน์ของกองทุน และที่สำคัญเป็นเงินทุนศรัทธา ที่เป็นการเริ่มต้นของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ราษฎรบ้านแม่ออกฮู จะยึดถือแนวทางพระราชทานในกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจในการต่อสู้กับภัยยาเสพติด และร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น