ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ยิงปืนใหญ่เปิด กีฬา ทัวร์นาเมนต์ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานยิงปืนใหญ่จุดคบเพลิง เปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าภาพให้การต้อนรับ เข้าร่วมพิธีเปิด “กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัย ในจังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 10 University Sports Tournament of Chainman ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ การแข่งขันจะมี ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563

ในการแข่งขันครั้งนี้ มี 12 สถาบันการศึกษาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับการแข่งขันครั้งที่ 10 มี 3 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้น มีการแสดงวงโยธวาทิต จากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ และโชว์สุดพิเศษจาก จอร์ด ฐปนัท สัตยานุรักษ์ นักร้องนักแสดงชื่อดัง จากช่อง 7 สี วงโยธวาทิตโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ นำขบวนพาเรดนักศึกษานักกีฬาจาก 12 สถาบันเข้าสู่สนาม อธิการบดีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้ง 12 สถาบันเข้าในพิธี โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานประธานในพิธี นักกีฬาอาวุโส และผู้แทนผู้ตัดสิน กล่าวคำปฏิญาณตน วงโยวาทิตนำขบวนนักกีฬาออกจากสนาม ชมการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ของ 12 สถาบัน เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น