เปิดอย่างเป็นทางการ กีฬานักเรียนแห่งชาติ 41 อุดรธานีเกมส์ 2563

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ”อุดรธานีเกมส์” โดยเหรียญทองแรกของการแข่งขันเป็นของ ณัฐพร แดงนก จอมเตะจากเขต 7 จ.ราชบุรี ในกีฬาเทควันโดต่อสู้ รุ่นฟินเวต ชาย น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. ขณะที่ นภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อการแข่งขันรายการนี้จะสร้างเม็ดเงินมหาศาล จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนภายในจังหวัดราว ๆ 50 ล้านบาท

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ”อุดรธานีเกมส์” โดยมี นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา, ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, คณะกรรมการจัดการแข่งขัน, เจ้าหน้าที่และนักกีฬาจาก 10 เขตการแข่งขัน ร่วมพิธีที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา

บรรยากาศในพิธีเปิด เริ่มจากขบวนพาเหรดของเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจาก 10 เขตการแข่งขันเดินเข้าสู่สนามก่อนที่ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์จะเดินทางมาถึง จากนั้น นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้กล่าวรายงาน และกราบเรียนเชิญผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีเปิดการแข่งขัน

สำหรับนักกีฬา เชียงใหม่ ตัวแทนเขต 5 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรยุทธ ธรรมขัน เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และนายศักรินทร์ อินต๊ะแสนข้า ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 ”อุดรธานีเกมส์” ซึ่งมีกำหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน เขต 5 ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการแข่งขันรวม 356 คน จะมีการชิงชัยเหรียญทองทั้งหมด 392 เหรียญ โดยมีท่านพลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ ได้ให้เกรียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น