ผลพ่วงหักเงินเดือนครู 70/30 สกสค.จ.แพร่เตือนสมาชิก ช.พ.ค. ต้องไปชำระเงินเอง

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.แพร่ (ผอ.สกสค.จ.แพร่) เผยว่า สกสค.จ.แพร่ มีความห่วงใยสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ในการรักษาสิทธิประโยชน์ เนื่องจากตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ทางหน่วยงานต้นสังกัด จะหักเงินเดือน / เงินบำนาญ เพื่อชำระหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 70/30 จะทำให้สมาชิกบางราย เงินเดือน / เงินบำนาญ ไม่สามารถชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา

สำนักงาน สกสค.จ.แพร่ จึงขอความร่วมมือให้สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.โปรดตรวจสอบสลิปเงินเดือนของตนเอง ว่าหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ได้หักเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ของตนเองหรือไม่ หากหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ยังไม่ได้หักเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ให้สมาชิกโปรดไปติดต่อชำระเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ณ สำนักงาน สกสค.จ.แพร่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอง

ผอ.สกสค.จ.แพร่ กล่าวต่ออีกว่า หากสมาชิกไม่สะดวกไปชำระเงินด้วยคนเองได้ ขอให้นำหน้าสมุดธนาคาร ของธนาคารกรุงไทย ที่สมาชิกรับเงินเดือน ไปแจ้งให้กับ สำนักงาน สกสค.จ.แพร่ เพื่อจะได้หักเงิน เมื่อเงินเดือนเข้าธนาคารกรุงไทย ในกรณีนี้ สมาชิกต้องมีเงินเข้าพอที่จะให้ สำนักงานสกสค.จ.แพร่ หักได้ด้วย และ หากสมาชิก ที่มีอายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.40 ปี สามารถไปทำเรื่องของดเว้นการชำระเงินได้ ขอให้สมาชิก ช.พ.ค.ที่คิดว่าจะมีอายุครบการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.40 ปี ไปตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ สำนักงานสกสค.จ.แพร่ ในวันเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น