ตรุษจีน 2563 นักท่องเที่ยวจีนเปลี่ยนเป้าหมาย บินเที่ยวไทยอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินภาพรวมของประเทศไทย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 24-30 มกราคม 2563 ลดลงจากช่วงเทศกาลตรุษจีน เมื่อปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3.71 ทั้งนี้จากการประเมินพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนเปลี่ยนเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่การเดินทางมายังประเทศไทย ถือเป็นอันดับ 2 ของการเดินทางท่องเที่ยวต่างแดน ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของนักท่องเที่ยวชาวจีน

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า “ช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 24-30 มกราคม 2563 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม ทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ เที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินที่ทำการบินผ่านน่านฟ้าประเทศไทย ทั้งสิ้น 21,199 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 3,028 เที่ยวบิน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อปีที่ผ่านมา (วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562) มีปริมาณเที่ยวบินโดยรวม จำนวน 22,015 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 3,145 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 3.71 เนื่องจากการเติบโตแบบชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ของปริมาณเที่ยวบินในประเทศ ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2562 จนถึงปัจจุบัน

ประกอบกับการเปลี่ยนเป้าหมาย ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนไปประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนเที่ยวบินของจีน ที่เดินทางมายังประเทศไทย มีจำนวน 3,261 เที่ยวบิน ในขณะที่เที่ยวบินของจีนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น มีจำนวน 3,899 เที่ยวบิน ซึ่งคาดการณ์ว่าการเปลี่ยนเป้าหมายในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ของนักท่องเที่ยวชาวจีน จะมีแนวโน้มเช่นนี้ทั้งปี ทำให้ปริมาณเที่ยวบินของจีนมายังประเทศไทย ลดลงเป็นอันดับ 2 รองจากการไปประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ อีกปัจจัยที่สำคัญคือ ปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั่วทั้งทวีปเอเชีย ที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง จึงทำให้ปริมาณเที่ยวบินในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2563 นี้ ลดลงตามไปด้วย

สำหรับปริมาณเที่ยวบินภาพรวม ณ สนามบินหลักของไทย ที่มีปริมาณเที่ยวบินสูงสุดในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2563 จำนวน 5 อันดับ ประกอบด้วย สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 7,784 เที่ยวบิน สนามบินดอนเมือง จำนวน 5,541 เที่ยวบิน สนามบินภูเก็ต จำนวน 2,547 เที่ยวบิน สนามบินเชียงใหม่ จำนวน 1,733 เที่ยวบิน และสนามบินสมุย จำนวน 611 เที่ยวบิน

อย่างไรก็ตาม บวท. ยังคงรักษามาตรฐาน และคงไว้ซึ่งการบริการบนพื้นฐานของความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยได้ปรับเปลี่ยนตารางการบิน ให้เหมาะสมกับปริมาณเที่ยวบิน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสายการบิน ที่ทำการบินในช่วงเวลานี้ ให้ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น