จราจรเชียงใหม่ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจเข้มรถควันดำ รณรงค์ลดปริมาณฝุ่น PM 2.5

งานควบคุมคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตั้งจุดตรวจสอบ ตรวจจับห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ในเขตรับผิดชอบ เพื่อรณรงค์ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงยานพาหนะ ให้มีค่าควันดำปกติและมายกเลิกคำสั่งต่อไป เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชน ตรวจสอบเครื่องยนต์ ไม่ให้มีควันดำ และห้ามเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองหมอกควัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น