PEA มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.พะเยา

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.นายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงาน เป็นผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเงินสนับสนุนให้แก่ โรงพยาบาลพะเยา จ.พะเยา โดยมี พญ.จิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นผู้รับมอบ ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แห่งละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 770 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา การบริการด้านสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป จากนั้นในเวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ตวรจเยี่ยม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ติดตามการดำเนินงานและข้อสั่งการท่านผู้ว่าการ พร้อมกับให้กำลังใจในการทำงานของผู้บริหาร พนักงาน

ข่าว/ ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น