“ท่าข้ามเกมส์ 2563” มหกรรมกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ ของคนใน ต.ท่าข้าม

นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นอภ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “ท่าข้ามเกมส์ 2563” มหกรรมการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ เขต ทต.ท่าข้าม ซึ่ง ด.ต.ไพศาล พุทธเหมาะ นายก ทต.ท่าข้าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ร่วมกันจัดขึ้น มีนักกีฬาและกองเชียร์จาก 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ลอง บ้านท่าข้ามใต้ บ้านกองหิน บ้านวังลุง บ้านห้วยส้มป่อย บ้านหลังกาด และบ้านโป่ง เข้าร่วม

โดยมีประเภทกีฬาที่หลากหลาย ทั้งฟุตบอล แชร์บอล เปตอง กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก การประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ทต.ท่าข้าม

ร่วมแสดงความคิดเห็น