ขอเชิญชมรายการชีวิตนี้ยังมีหวัง ตอน “เป้าหมายและความฝัน”

โรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จ.เชียงใหม่ จัดรายการเพื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต รายการชีวิตนี้ยังมีหวัง ตอน “เป้าหมายและความฝัน” โดยมี น.ส.กัลย์สุดา ชนาคีรี รองอันดับ 1 นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2563 และผศ.ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ นักส่งเสริมสุขภาพจิต และที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง เป็นวิทยากร ที่จะเผยแพร่ออกอากาศ ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 15.30-16.00 น. ทาง NBT เชียงใหม่ (จานดาวเทียม) และวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 14.30-15.00 น. ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ช่อง 11 หรือรับชมย้อนหลังได้ที่ www.suanprung.go.th , facebook/suanprung และ youtube

ร่วมแสดงความคิดเห็น