ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดสนามกีฬามาตรฐาน รองรับเป็นสนามแข่งกีฬาระดับชาติได้

วันที่ 24 มกราคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอห้างฉัตร และชาวจังหวัดลำปาง ร่วมงานในครั้งนี้ จำนวนมาก โดยก่อนการทำพิธีเปิดดังกล่าว ในช่วงเช้าได้มีการทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป

ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และบริหารศูนย์ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับความร่วมมือ การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนชาวจังหวัดลำปาง นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ และอีกส่วนมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ สามารถตอบสนองความต้องการ การศึกษา การเรียนรู้ของผู้ใฝ่ศึกษาได้เป็นอย่างดี

โดยตั้งแต่ในปี 2549 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ศูนย์ลำปางอย่างเนื่อง เพื่อรองรับการขยายการเรียนการสอน และจำนวนนักศึกษา บุคลากรที่เพิ่มขึ้น นอกจากการพัฒนาด้านกายภาพในส่วนของอาคารเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังเห็นความสำคัญของการพัฒนาทางด้านร่างกาย และความมีสุขภาพดีของบรรดานักศึกษา ที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านสติปัญญาด้วย

จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทั่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปี 2562 ก่อสร้างสนามกีฬา จำนวนเงิน 22,799,000 บาท เป็นสนามกีฬากลางแจ้งในการออกกำลังของนักศึกษา ขนาดมาตรฐาน อัฒจันทร์บรรจุผู้ชมได้ 600 ที่นั่ง ลู่วิ่งทำด้วยยางสังเคราะห์หนา 15.4 มิลลิเมตร ตามมาตรฐานจากการกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถที่ใช้แข่งขันกีฬาระดับชาติได้ โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสามารถให้การบริการด้านการแข่งขัน และจัดกิจกรรมกีฬาประเภทลาน และลู่ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แก่นักศึกษา และประชาชนจังหวัดลำปาง ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น