อบจ.แพร่ พร้อมช่วยผู้ใช้บริการในสนามกีฬาติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่ เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ห้องประชาอาชา พัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถนนราษฑร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกชมรมกีฬาชนิดต่าง ๆ ที่เข้ามาใช้บริการในสนามกีฬา อบจ.แพร่

ในการอบรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ได้เรียนภาคทฤษฏี และได้ฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลอง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคแบบปัจจุบันทันด่วน และภาวะที่เกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ (หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน) ของประชาชนผู้มาใช้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง

ติดตั้งภายในบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 6 จุด ประกอบด้วย (1.) หน้าห้องกองกิจการสภา อบจ. อาคาร1 (2.) อาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (3.) สระว่ายน้ำ (4.) โรงยิมส์แฝด (สนามแบดมินตัน) (5.) สนามฟุตบอล 1 (อัฒจันทร์มีหลังคา) (6.) ศูนย์ฟิตเนส (อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา)

ร่วมแสดงความคิดเห็น