ศป.ปส.อ.เวียงสา ตระเวนตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่แม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน โดยนายหมวดเอกเฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเวียงสา(ศป.ปส.อ.เวียงสา) / นายหมวดเอกจวน จันเครื่อง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง(ผช.ผบ.ร้อย อส.อ.เวียงสา)และเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. / นายณัฐพล วิระขันคำ ปลัดอำเภองานป้องกัน พร้อมด้วย ม.ญ สมฤทธิ์ ใจจันทร์ / ม.ญ วรศักดิ์ นวลทา / ม.ญ เยี่ยม โนหลักหมื่น / อส.ต กิตติพงษ์ เข็มวิชัย / อส.ต ยงยุทธ คำมอญ / อส.นภดล อินทา / อส.ต บัณฑิต กิจการ / อส.ต วิทยา อิ่นทา / อส.อัตตพล หลวงใจ ได้ร่วมกันตรวจยึดต้นฝิ่นสด ประมาณ 1,500 ต้น น้ำหนัก 40 ก.ก ประกอบคดี และตัดทำลายไร่ฝิ่นเนื้อที่รวมประมาณ 3 งาน ที่เหลือทำลายทิ้งทั้งหมด

ออกตรวจสอบพื้นที่บริเวณห่างจากหมู่บ้านห้วยไฟ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ตัดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนประมาณ 1 กม.ซึ่งแปลงปลูกอยู่ในร่องหุบเขากำลังออกผลิตผลเต็มที่หลังจากสืบทราบว่า มีการลักลอบปลูกฝิ่นบริเวณดังกล่าว จึงได้นำกำลังร่วมกันออกตรวจสอบพบว่ามีการปลูกฝิ่น จำนวน 3 แปลง พื้นที่ใกล้เคียงกัน แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 และแปลงที่ 3 จำนวน รวมกันแล้วเกือบ 1 ไร่ พบมีปริมาณต้นฝิ่นสด ประมาณ 1,500 ต้น น้ำหนัก 40 ก.ก จึงได้ร่วมกันตรวจยึดต้นฝิ่นสด ประมาณ 1,500 ต้น และจากการตรวจสอบใน บริเวณที่ปลูกไร่ฝิ่นโดยรอบเป็นป่าไม้ไม่พบผู้ใดอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ จึงได้ร่วมกันตัดทำลายไร่ฝิ่นและตรวจยึดต้นฝิ่นสด(ประกอบคดี) ไว้เป็นของกลางโดยกล่าวหาว่า ผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ฝิ่น) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย นำส่ง ร.ต.อ.กิตติพัฒน์ ราชภัณฑ์ พงส.สภ.เวียงสา เพื่อสืบสวนหาผู้กระทำผิดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น