นร. รร.สันกำแพง รับรางวัลชนะเลิศ ร้องเพลงประกอบการเต้นรีวิว เพลง 左手指月

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง รับรางวัลชนะเลิศร้องเพลงประกอบการเต้นรีวิว เพลง 左手指月การแข่งขันทักษะภาษาจีน กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน 2020 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกอบด้วย นายพัชรนันท์ พงษ์กลาง ม.6/8 นางสาวเทียนกนก วงศ์ใหม่ ม.6/8 นางสาวฐานิกา ไกรสรณ์ ม.6/8 นายพรชัย สง่าเพ็ชร ม.5/8 นายอัครพล เฉิดฉาย ม.5/8 นางสาวมนัสวี ปู่โน๊ะ ม.5/8 และ นางสาวศศิพร โพธิแก้ว ม.4/8 ครูที่ปรึกษากิจกรรม นางอัจฉรา ต๋าคำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น