นร. รร.สันกำแพง รับรางวัลชนะเลิศ การเปิดพจนานุกรมภาษาจีน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง รับรางวัลชนะเลิศ การเปิดพจนานุกรมภาษาจีน นางสาวจุฬารัตน์ ศรีวงค์มูล ม.6/8 การแข่งขันทักษะภาษาจีน กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน 2020 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ครูที่ปรึกษากิจกรรม นางอัจฉรา ต๋าคำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น