ร่วมสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้

วันที่ 24 ม.ค.63 เวลา 09.30 น. พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเข้าร่วมสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อประมาณการผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือล่วงหน้า (ลิ้นจี่ ลำไย) ในฤดูกาลผลิต ปี 2563 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ กมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการสัมมนา และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดแหล่งผลิต 8 จังหวัด เข้าร่วมสัมมนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น