พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงติดตามความคืบหน้าการติดตั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ทรงติดตามความคืบหน้าการติดตั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการในพระดำริฯ โดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงในจังหวัดทางภาคเหนือร่วมกันเขียนภาพปัจจุบันเขียนภาพจิตรกรรมเสร็จแล้วบางส่วน และพร้อมติดตั้งบริเวณผนังด้านหลังพระประธานภายในอุโบสถ ประกอบด้วย ภาพพระพุทธประวัติ ตอนประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ใช้เทคนิคลายคำน้ำแต้ม ปิดทองคำเปลว และสีอะคริลิกบนผ้าใบ 3 ภาพ นำโดย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ, รศ.ลิปกร มาแก้ว, ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์, อ.เนติ พิเคราะห์ และนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ (ศิลปะไทย) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำหรับผนังอุโบสถด้านข้างพระประธาน เป็นภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ มายังวัดจันทร์ เมื่อปี 2522 และภาพจิตรกรรม เรื่อง ทศชาติชาดก เมื่อแล้วเสร็จจะได้ติดตั้งบนผนังอุโบสถต่อไป
โอกาสนี้ ทรงเขียนภาพจิตรกรรมลายคำพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ 28 ภาพ ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมทั้งนักแสดง และประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งทรงร่วมกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน “ลายคำล้านนากับชุมชน ภาพพระพุทธเจ้า 28 พระองค์”

วัดจันทร์ เป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมากว่า 300 ปี โดยปี 2551 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ยกสถานะจากวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของศูนย์อบรมศีลธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริก วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ดูแลพระธรรมจาริกและอาศรมต่าง ๆ ในอำเภอแม่แจ่มตอนบน มีพระครูจันทรกิจจารักษ์ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งได้กราบทูลให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงรับดูแลเรื่องการบูรณะเจดีย์ ที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และเหตุแผ่นดินไหว รวมทั้งวาดภาพจิตรกรรมแบบล้านนา เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของประเพณีท้องถิ่น

ภาพจาก : กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รศ.ลิปกร มาแก้ว อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น