นำร่อง! อ.บ้านโฮ่งเปิดโครงการส่งเริมการหยุดเผา

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09. 30 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กลุ่มนำร่องเดิม ปี 62 ณ ศพก.ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ จำนวน 80 ราย มี วิทยากรจาก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ,สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง, ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโฮ่ง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ บ้านนายสมาน พรมปัน บ้านห้วยแพ่ง หมู่ทึ่ 12 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น