ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุงเนื้อหอม Best Practice ครูห้องเรียนคุณภาพต้นแบบปีที่ 2

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 มกราคม 2563 นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1(สพป.แพร่ เขต 1) พร้อมด้วย น.ส.อมรรัตน์ คำพับ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง ได้มีโอกาสต้อนรับ นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณทะกะ ผอ.ร.ร.บ้านหองแขม สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาคร วุฒิรักษ์รังสรรค์ ครูชำนาญพิเศษ ร.ร.บ้านหนองแขมปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ร.ร.บ้านป่าแดง ได้มาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Best Practice ครูห้องเรียนคุณภาพต้นแบบปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.แพร่ เขต 12 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง ซึ่งมี น.ส.อมรรัตน์ คำพับ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นครูประจำชั้น ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพต้นแบบ ต่อเนื่องปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561–2562 ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของ สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้คะแนนประเมินสูงสุดตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพและการประเมินผลงาน/นวัตกรรมปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice) ชื่อผลงาน “การพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2562 ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)” โดยน.ส.อมรรัตน์ คำพับ ได้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 อ.เมืองแพร่ ที่ร.ร.อนุบาลแพร่ โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง กล่าวกับ ผู้สื่ออีกว่า ห้องเรียนชั้นอนุบาล 3 ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง ยังได้รับประกาศเกียรติคุณ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อบ ปีการศึกษา2557-2559 และ ปีการศึกษา 2560-2562 ในปีการศึกษา 2562 ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง มีนักเรียนชั้นอนุบาล ทั้ง หมด 26 คน ชั้น อนุบาล 1 จำนวน 10 คน มีนางมยุรี ศรีบานเย็น ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 7 คน ชั้นอนุบาล จำนวน 9 คน มี น.ส.อมรรัตน์ คำพับ เป็นครุประจำชั้น และนับว่าเป็นข่าวดีที่ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง จะได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 2 แสนบาท ในการปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งจะปรับโฉม ห้องเรียน ห้องน้ำ นักเรียน ในดูโอ่โถง ทันสมัย ผู้ปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและตำบลใกล้เคียงสามารถนำบุตรหลานไปสมัครเข้าเรียนได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น