โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ จัดกิจกรรมวันตรุษจีนนักเรียนปฐมวัย

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 จำนวนกว่า 600 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ พิธีไหว้เจ้า การแสดงเชิดสิงโต การแสดงนาฏศิลป์จีน และรับอั่งเปา ณ แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!