ประกันสังคม จ.เชียงใหม่ รณรงค์ประชาชนที่ยังไม่มีประกันสังคม

เจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ สวมชุดแดงเนื่องในวันตรุษจีน ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนที่ยังไม่มีบัตรประกันสังคม สามารถสมัครตนเองตามมาตรา 40 โดยการจัดเจ้าหน้าที่ออกเดินรณรงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะที่ตลาด ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ทำความเข้าใจกับประชาชนที่ยังไม่มีบัตรประกันสังคม สามารถทำบัตรประกันสังคมด้วยตนเองตามมาตรา 40 นอกจากนั้นยังได้แจกของขวัญของที่ระลึกให้กับประชาชนที่เดินทางมายื่นความประสงค์ทำประกันสังคมที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอังเปาในช่วงเทศกาลตรุษจีนอีกด้วย

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า กิจกรรมของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงทุกกระทรวงของ สำนักงานกระทรวงแรงงาน จะออกเดินรณรงค์ไปตามตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิ์ประโยชน์ของประกันสังคม และให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีนผู้ประกอบการ เพื่อจะให้ได้รู้ว่าลูกจ้างของท่านได้รับสิทธิประโยชน์ หากท่านมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปก็ขอให้มาขึ้นทะเบียน เพื่อลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 2 กองทุน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนเงินทนแทนและกองทุนประกันสังคม

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า อีกสิทธิประโยชน์หนึ่งของผู้ที่ไม่เคยประกันตนมาเลย ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่นวินมอเตอร์ไซร์ แม่ค้าตามตลาด ทางประกันสังคมก็มีมาตรา 40 เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะฉนั้นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ คือจ่ายเงินน้อยแต่ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อย่าลืมมาสมัครกันได้ตั้งแต่อายุ 15 ปี จนถึง 60 ปีบริบูรณ์ ให้รับมาสมัครจะได้รับสิทธิ์ก่อนใคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น