ป่าแมตจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ อาคารกาญจนาบัณฑิต ศูนย์พัฒนาป่าแมต หมู่ที่ 15 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่นายสุทธิพันธ์ ทองไหล นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่เป็น ประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มอบเแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์อยู่เสมอ โดยมี นายเจริญ สิทธิศร ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต เป็นผ฿กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ได้มี คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าแมต , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลป่าแมต นายทวี มะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!