พิธีสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุ กองบิน ๔๑

เมื่อศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑, ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑ ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดสร้างพระพุทธศาสดาประชานาถในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การทิวงคต

จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ โดยสมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานนาม “พระพุทธศาสดาประชานารถ” และประทานแผ่นทอง เงิน นาก พร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุ แด่พระพุทธรูปที่กองทัพอากาศจัดสร้าง และจะนำไปประดิษฐาน ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ ต่อไปนั้น กองบิน ๔๑ จึงได้จัดให้มีพิธีสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ และ ๒๗ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. (เว้นวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓, เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.) และจะมีพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระพุทธศาสดาประชานารถ” ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณจุดชมวิว สถานีรายงานดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการนิมนต์พระมหาเถระนั่งปรก จำนวน ๙ รูป จากวัดชื่อดังต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน และผู้บัญชาการทหารอากาศ จะมาเป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!