ว่ายน้ำ เชียงใหม่ ยังหาทองไม่เจอ ในอุดรธานีเกมส์

ฉลามหนุ่ม -เงือกสาว เยาวชน เขต 5 เชียงใหม่ ยังหาทองไม่เจอ ได้เหรียญเงิน ทองแดง กลับบ้าน ในการเข้าไปร่วมในกีฬาว่ายน้ำ การแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ณ จังหวัดอุดรธานี ฉลาม-เงือกเขต 10 กทม. และ เขต 7 มาแรง

ว่ายน้ำ ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนสตรีราชินูทิศ เดี่ยวผสม 400 ม. ชาย ทอง ดุลยวัต แก้วศรียงค์ เขต 7 สุพรรณบุรี เวลา 4.36.15 น., เงิน ต้นน้ำ กันตีมูล เขต 5 เชียงใหม่ เวลา 4.39.66 น., ทองแดง ณฉัตร เนตรมณีสุก เขต 10 กทม. เวลา 4.48.88 น., เดี่ยวผสม 400 ม. หญิง ทอง จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส เขต 10 กทม. เวลา 5.03.04 น., เงิน ชนิตรา รอดสม เขต 1 ปทุมธานี เวลา 5.14.82 น., ทองแดง ภัณฑิรา ศุภอมร เขต 10 กทม. เวลา 5.19.36 น., รีสไตล์ 200 ม. ชาย ทอง ดุลยวัต แก้วศรียงค์ เขต 7 สุพรรณบุรี เวลา 1.54.41 น., เงิน พีรพัฒน์ พันธุ์ดี เขต 10 กทม. เวลา 1.57.43 น., ทองแดง ทัธชรัณย์ ประพันฒน์โพธิ์ เขต 5 เชียงใหม่ เวลา 1.59.25 น.,

กรรเชียง 200 ม. ชาย ทอง ปรีดิยาธร อบเชย เขต 10 กทม. เวลา 2.08.32 น., เงิน ต้นน้ำ กันตีมูล เขต 5 เชียงใหม่ เวลา 2.11.34 น., ทองแดง พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ เขต 10 กทม. เวลา 2.11.48 น., กรรเชียง200 ม. หญิง ทอง จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส เขต 10 กทม. เวลา 2.20.94 น., เงิน กมลลักษณ์ ตั้งนภากร เขต 10 กทม. เวลา 2.27.93 น., ทองแดง สิเนห์อานิญห์ โชติวัฒธนาเดชา เขต 3 อุบลราชธานี เวลา 2.30.23 น., ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 ม. ชายทอง เขต 7 สุพรรณบุรี เวลา 7.57.20 น., เงิน เขต 10 กทม. เวลา 8.01.76 น., ทองแดง เขต 5 เชียงใหม่ เวลา 8.08.35 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น