ตรวจเยี่ยม!! พ่อเมืองลำพูนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อุทยานแม่ปิง

วันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น .นายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง (ก้อ) อ.ลี้ จ.ลำพูน ได้ต้อนรับและได้รับการตรวจเยี่ยมจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะ ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิง

พร้อมกันนี้ได้มอบ เครื่องเป่าลมสำหรับใช้ในงานดับไฟป่าให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ลานและตำบลก้อ จำนวน 2 เครื่อง เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะนำโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงตรวจเยี่ยม จุดตรวจร่วม ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ตำบลก้อ มอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น