ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล

วันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 06.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา นำโดยนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ เดิน วิ่งการกุศล “แม่แตง Run…วิ่งฮอมบุญ สานฝันให้น้อง” ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี ห่างไกลจากโรคภัย โดยบูณาการร่วมกับปางช้างแม่แตง โรงเรียนแม่แตง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทั้หมดจำนวน 2,000 คน แบ่งเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย
1. FUN RUN/Fancy 5 กิโลเมตร ชาย – หญิง
2. ประเภท Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร
3. ประเภท Half Marathon 21.5 กิโลเมตร
4. ประเภท VIP วิ่งได้ทุกระยะทาง

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด นายอำเภอแม่แตง ผอ.เขตการศึกษาที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายด้านท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศในเช้านี้ มีอากาศหนาวเย็น ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับการวิ่งในครั้งนี้ จุดเริ่มต้นการวิ่ง ปางช้างแม่แตง –บ้านเมืองกึ๊ด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่จัดกิจกรรม ปางช้างแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น