จัดเล่าประสบการณ์ สานฝันสู่อาชีพ กับโรตารี่แพร่

เมื่อเวลา 08.30 น วันที่ 26 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนพิริยาลัยอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ สโมสรโรตารี่จังหวัดแพร่ โดยการนำของ นย.ชาตรี เศรษฐวณิชย์ ร่วมกับโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โดยนายเลิศชาย รัตนะ ผอ.รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดให้มี กิจกรรม แนะแนวหนทางสู่ฝันที่เป็นจริง

โดยได้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอาชีพต่าง ๆ กว่า 36 อาชีพ ที่นักเรียนสนใจ มาเล่าประสบการณ์การทํางาน วิธีการทำงานต่างๆ รวมถึง การเลือกเรียนต่อ หรือการเตรียมตัวต่อ ก่อนที่จะก้าวสู่อาชีพจริง ๆ ด้วยในวันนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยเข้าร่วมฟัง และ เลือกเข้าฟังตามกลุ่มอาชีพที่สนใจรวมกว่า 500 คน

อาชีพที่ได้รับความสนใจอาทิเช่น แพทย์สาขาต่าง ๆ ครูบาอาจารย์ ตำรวจทหาร ข้าราชการพลเรือน วิศวกรสถาปนิก การโรงแรมการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ นักข่าวนักประชาสัมพันธ์ โปรแกรมมาม่า นักโภชนาการ ศิลปิน นักเขียนเป็นต้น จึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่จะสร้างโอกาสช่วยสร้างการตัดสินใจและ เป็นแนวทางให้เยาวชนจังหวัดแพร่สามารถ เลือกอาชีพ เลือกวิชา สาขาที่จะเรียนต่อในอนาคตได้อย่าง มั่นใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น