อ.สูงเม่นประชาสัมพันธ์รณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความเข้าใจในปัญหาการเกิดไฟป่า

ผู้สื่อข่าวรายงานมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 นายวรญาน บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นฮอมบุญ กองทุนไฟป่าและหมอก ครั้งที่ 1 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่น (หลังเก่า) โดยมีนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความเข้าใจในปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน สร้างความรับรู้สร้างจิตสำนึกในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก โดยมีหน.ส่วนราชการ หน.หน่วยงานรัฐวิสหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คัน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ที่อำเภอสอง ภายใต้การอำนวยการของ นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง / ผู้บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสอง ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ดังนี้

1.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สอง / สภ.สะเอียบ ตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง ลงทะเบียนบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่ป่า

2.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ชุดลาดตระเวนไฟป่า ร่วมกันทำแนวกันไฟและลาดตระเวนตรวจตราป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่เหตุการณ์ปกติ
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำในชุมชน หมู่บ้าน ทางสาธารณะ สถานที่สาธารณประโยชน์ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในเขตพื้นที่ ทั้งนี้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น