ททท. แม่ฮ่องสอน ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬา จัดวิ่งเทรล กระตุ้นการท่องเที่ยวแดนร้อยถ้ำ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 นายโยธิน ทับทิมทอง ผอ.ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบริษัท ทีละก้าว อำเภอปางมะผ้า และส่วนราชการอำเภอปางมะผ้า จัดกิจกรรมวิ่งเทรล MHS 100 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ พื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เช่น เยอรมัน รัสเซีย บรูไน แคนาดา อเมริกา สวีเดน เนเธอร์แลนด์ การ์ต้า นอร์เวย์ อินเดีย และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจ

การวิ่งเทรลเป็นการวิ่งเฉพาะกลุ่มที่สนใจและมีความพร้อมของสภาพร่างกาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากสภาพพื้นที่อำเภอปางมะผ้า มีเส้นทางวิ่งที่สวยงาม ผ่านแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนที่สำคัญ มีความท้าทายสำหรับนักวิ่ง ผลที่จะได้รับ คือ เพิ่มวันพักเฉลี่ยในเขตอำเภอปางมะผ้าและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชน

โดยรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
ระยะวิ่ง 5 Km, 11 Km, 34 Km, 55 Km และ 102 Km จุดสตาร์ทและเส้นชัย คือ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในพื้นที่ โดยให้นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จำนวน 4 โรงเรียน ร่วมวิ่งเพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย และร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น