พุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ทำบุญยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดสันทรายหลวง

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 พระครูสังฆบริหารธรรมนูญ ธมฺมคุโณ เจ้าอาวาสวัดสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญยกช่อฟ้าอุโบสถ มีพระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพ เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดสันทรายหลวง ตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น